Styrelsen 2016

Ordförande:
Arne Swedin

Vice ordförande
Thomas Aveheim


Sekreterare:
Bo Gustafsson

Kassör:
Lasse Fergman

Ledamöter:
Anna Magnusson
Eddy Kristiansen
Gunilla Dymott 
Daniela Toffoli
Kenneth Lindblad


Revisorer:
Stefan Sundlöf
Johan Kallstenius

Valberedning:
Mona Östergren
Kjell Malmberg
Staffan Ögren

 

 

Kontakta Oss 

Email:
Ämne:
Meddelande:
Vad blir 3+2